Bawat hakbang na gabay:

Mag-sign up

Mag-sign up sa serbisyong balik-bayad ng baack.Com

Bumili

Gumawa ng isang pagbili at lalabas agad sa iyong profile ang halaga ng cashback

Pagkuha ng pera

Maglipat ng pera mula sa iyong baack.com account sa anumang maginhawang paraan

We use "cookies" for your convenience and efficiency with our site. For details about personal data collection and the use of "cookies", see the "Privacy Policy"section.

Pagpapanumbalik ng password

Mangyaring kumpletuhin ang patlang na "E-mail".
Ipapadala sa ipinahiwatig na address ang isang sulat na naglalaman ng link sa pagpapanumbalik ng password