Bawat hakbang na gabay:

Mag-sign up

Mag-sign up sa serbisyong balik-bayad ng baack.Com

Bumili

Gumawa ng isang pagbili at lalabas agad sa iyong profile ang halaga ng cashback

Pagkuha ng pera

Maglipat ng pera mula sa iyong baack.com account sa anumang maginhawang paraan

Ginagamit kami ng "cookies" para sa mas maginhawa at mahusay na paggamit ng aming site. Para sa mga detalye tungkol sa paggamit ng personal na data at paggamit ng "cookies", tingnan ang "patakaran sa pagkapribado".

Pagpapanumbalik ng password

Mangyaring kumpletuhin ang patlang na "E-mail".
Ipapadala sa ipinahiwatig na address ang isang sulat na naglalaman ng link sa pagpapanumbalik ng password